Friss-hírek - A legfrissebb hírek Magyarország és a világ minden tájáról

Friss hírek információk a hét minden napján

Szerzői jogok

 

 

A friss-hirek.eu honlap kiadója Orbán Zsolt. Minden, a friss-hirek.eu weboldalon található tartalom Orbán Zsolt, vagy a megjelölt harmadik személyek szellemi tulajdonának minősül.

Azzal, hogy belép a www.friss-hirek.eu, http://friss-hirek.eu oldalára, elfogadja az alábbi meghatározott feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználóként, előfizetőként lép be.

A friss-hirek.eu címlapján és aloldalain található tartalom, elrendezés a megjelenítési mód a friss-hirek.eu kiadójának szellemi tulajdona.

A friss-hirek.eu kiadója fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A címlap és valamennyi aloldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A friss-hirek.eu ezúton tájékoztatja az esetleges érintetteket, hogy a jogosulatlan felhasználás polgári és büntető jogi következményekkel jár.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, fotó, grafika, audio, video, audiovizuális adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, illetve bármilyen más módon történő) feldolgozása és értékesítése.

Kizárólag saját felhasználás céljára a friss-hirek.eu oldal és aloldalainak egyes részeit adathordozóra (merevlemez, pendrive, stb.) mentheti, illetve kinyomtathatja, de ebben az esetben sem használhatja fel terjesztésre, adatbázisban történő tárolásra, kereskedelmi forgalomba hozatalra, nem teheti letölthetővé illetve semmilyen üzleti célra nem használhatja az ily módon többszörözött részeket.

A friss-hirek.eu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

Tilos a friss-hirek.eu kiadójának előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A friss-hirek.eu oldalairól értesüléseket átvenni kizárólag a friss-hirek.eu való hivatkozással lehet, oly módon, hogy az átvevő: nem módosítja az eredeti információt és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A friss-hirek.eu kiadója maximálisan törekszik a hiteles és pontos információk közlésére, de a tájékoztatásból eredő esetlegesen felmerülő károkért semminemű felelősséget nem vállal.

A friss-hirek.eu kiadója követelheti a jogosulatlan felhasználás, a jogsértés megszüntetését, valamint követelheti a kárának megtérítését. A jogszerűtlen felhasználás polgári jogi és vagy büntető jogi következménnyel jár együtt.

A friss-hirek.eu olvasói által beküldött saját tartalom: cikk, kép, videó, hang, hozzászólás, kézirat, vagy bármely más anyag megírásakor/beküldésekor a felhasználási feltételek és adatvédelemben, és itt a szerzői jogokban meghatározottak elfogadásával egyidejűleg a beküldött tartalommal kapcsolatos minden jogról a beküldő ingyenesen,véglegesen lemond, területi korlátozás nélkül, valamennyi felhasználási módra kiterjedően, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére is a felhasználási jogának engedésének jogát illetve valamennyi tulajdonjogot átengedi a friss-hirek.eu kiadójának. A friss-hirek.eu kiadója fenntartja magának a jogot, hogy az adott tartalmat változatlan vagy megváltoztatott formában leközölje, illetve fenntartja a jogot, hogy a jogszabályilag és vagy erkölcsileg megkérdőjelezhető tartalmakat eltávolítsa. A beküldő mindennemű felelősséget vállal azért, hogy az adott cikk, kép, videó, hang, hozzászólás, kézirat, vagy bármely anyag az ő tulajdonát képezte a beküldés előtt, és azzal szabadon rendelkezhetett. Az ebből eredő esetleges jogvitákért, esetelgesen felmerülő szerzői jogi károkért közvetlenül, teljes mértékben felelősséget vállal.