Friss-hírek - A legfrissebb hírek Magyarország és a világ minden tájáról

Friss hírek információk a hét minden napján
Értesítés
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat

Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

 

A friss-hirek.eu szerveren elérhető internet szolgáltatás bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Amennyiben Ön, mint az oldal látogatója a szolgáltatás bármely alkotórészének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja a friss-hírek.eu felhasználási feltételeit és adatkezelési szabályzatát. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője vállal mindennemű felelősséget.

Adatkezelési gyakorlatunk kialakítása során figyelembe vett, vonatkozó hatályos jogszabályok, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggô szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Ekertv),
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérôl szóló 1995. évi CXIX. törvény, A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelôzésérôl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
 • másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni,
 • személyeskedni, vagyis másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan,
 • jogvédett tartalmat közzétenni,
 • bárminemű saját vagy más személy személyes adatát közzétenni, a másik személy beleegyezése esetében sem, Ide tartoznak a teljesség igénye nélkül: név, telefonszám, lakcím, e-mail tartalom, vagy részlet, telefonbeszélgetés tartalma, bárminemű jelszó,
 • a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Felhasználói tartalmakat bármilyen módon jra elérhetővé tenni,
  szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
  szándékosan félrevezetni a többi felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben,
 • más felhasználó vagy a friss-hirek.eu alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően,
 • vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét a valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni,
  bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni,
 • a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni,
 • reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. Reklámnak minősül minden olyan információ, hivatkozást, url cím, amely nem kapcsolódik szorosan a kommentezett cikk tartalmához, és/vagy célja üzleti haszonszerzés

A jelen felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat (szerződés) az Orbán Zsolt (Miskolc, Szilvás u. 28) a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Friss-hírek (http:/friss-hirek.eu, www.friss-hirek.eu) oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (friss-hirek.eu, szolgáltatás, weboldal, kiadó) igénybevételének feltételeit tartalmazza

A kiadó bármikor jogosult a felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról felhívás formájában a friss-hirek.eu címoldalán tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a weboldal bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadását jelenti.

A létrejövő szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a friss-hirek.eu, mint szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen szerződésből linkelhető további dokumentumok a szerződés részét képezik és kötelezőek minden felhasználóra nézve.

Bármely, a friss-hirek.eu különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a friss-hirek.eu kapcsolódó szolgáltatásaira az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

A friss-hirek.eu egyes részeinek működtetése és üzemeltetése bizonyos esetekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: Hozzászólások). A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a friss-hirek.eu bármely elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon bármi mást helyezzen el.

A friss-hirek.eu szolgáltatásainak igénybevétele során a jelen felhasználási feltételeket és adatkezelési szabályzatot elfogadva a felhasználók adott esetben véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket, egyéb tartalmakat, azaz felhasználói tartalmakat tehetek közzé a friss-hirek.eu oldalain.

Mielőtt felhasználói tartalmat helyezne el kérjük olvassa el figyelmesen jelen felhasználási feltételeinket és adatkezelési szabályzatunkat.

A friss-hirek.eu szúrópróbaszerűen ellenőrzi a felhasználói tartalmakat a jelen felhasználói feltételek és adatkezelési szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a felhasználó által közzétett tartalom a jelen szerződésbe ütközik, úgy a friss-hirek.eu, mint szolgáltató az ebben foglaltaknak megfelelően dönt az adott felhasználói tartalom megjelenítésének korlátozásáról, felfüggesztéséről.

Azon esetekben, ahol a felhasználó által közölt tartalom csak szerkesztői jóváhagyás után jelenhet meg, úgy a szerkesztő köteles az adatvédelmi, adatkezelési elveket figyelembe venni, és érvényesíteni.

A felhasználó a friss-hirek.eu oldalon történő bármilyen típusú regisztráció és adatmegadás önkéntes. A felhasználó az adatai önkéntes megadásával egyidejűleg hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez, rögzítéséhez, a friss-hirek.eu adatbázisában.

A friss-hirek.eu az önkéntesen megadott adatokat felhasználhatja piackutatáshoz, közvetlen üzletszerzéshez, nyereményjáték lebonyolításhoz, előfizetői kapcsolatápoláshoz, stb. A friss-hirek.eu az adatokat bizalmasan kezeli, és azokat harmadik félnek nem adja át.

A friss-hirek.eu Magyarország területén található szerveren tárolja a felhasználók személyes adatait.

A szolgáltatónak joga van adminisztrációs célokból betekinteni a felhasználók adataiba, adott esetben utána járni a felhasználó IP-címének, hogy zároltassa a címet vagy a szolgáltatót.

A friss-hirek.eu kiadója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat megsértése esetén alkalmazza a felhasználási feltételekben kikötött jogait, vagyis korlátozhatja, kizárhatja a felhasználót az alkalmazások használatából, és adott esetben fel is jelenthesse.

Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy az adatok megadása során esetlegesen kapott azonosító titokban tartásáért Ön a felelős.

Az adatkezelés során elháríthatatlan okból (vis major) eredő hibákért, mint például az áramszünet miatti adatvesztés, szerver fizikai megsemmisülése miatti adatvesztés, hackertámadás, stb. eseteiben semminemű felelősséget nem vállalunk.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, bármilyen nem engedélyezett módon történő felhasználás, amely a friss-hirek.eu üzemeltetéséhez használt szerverek támadását, leállását célozza, illetve a szolgáltatás működését veszélyezteti.

A friss-hirek.eu az weboldalain történő felhasználói regisztrációk, oldallátogatások elemzése

érdekében a forgalom mérésére szolgáló Google eszközöket (pl. Google Analytics, Google

Webmaster Tools, Google Adwords, stb) alkalmaz. Ezeken keresztül a friss-hirek.eu oldalaira ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP‐címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a friss-hirek.eu kizárólag statisztikák, készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a friss-hirek.eu weboldalainak mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IPcímeket a friss-hirek.eu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

A friss-hirek.eu weboldalai egyes részeinek letöltésekor, továbbá a felhasználónak a friss-hirek.eu weboldalain elérhető reklámszerverekre történő belépésekor ‐ ideértve a Google rendszerében a Google Adwords segítségével „szponzorált linkek” felirat alatt az Üzemeltető által megjelentetett, vállalkozásának népszerűsítését szolgáló marketing célú hirdetéseket is ‐, az üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie‐t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie‐k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie‐k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A friss-hirek.eu weboldalainak megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az elado-haz-miskolc.hu részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően a friss-hirek.eu az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön.

A friss-hirek.eu a felhasználó által az elado-haz-miskolc.hu weboldalainak igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben a friss-hirek.eu tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg a friss-hirek.eu weboldalain nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a friss-hirek.eu weboldalainak használata során kárt okozott, a friss-hirek.eu megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az elado-haz-miskolc.hu az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

 

A felhasználó köteles a friss-hirek.eu kiadójának, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt, erkölcsi kárt és költséget, ami a szolgáltatót vagy más harmadik személyt a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal kapcsolatosan éri. Amennyiben a felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy valamely hatóság, vagy bíróság a szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a friss-hirek.eu kiadójának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt, erkölcsi kárt és költséget, amely a friss-hirek.eu-t a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A felhasználó felelőssége a szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a szolgáltatás megszűnését követően is teljes mértékben fennáll.

A friss-hirek.eu fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásait részben vagy teljes egészében megszüntesse,vagy szüneteltesse. A megszüntetés esetében a jelen szerződés automatikusan megszűnik.

 

Hírlevél

A friss-hirek.eu oldal látogatója (felhasználója) feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmazhat. A feliratkozás a felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik. A kezelt adatok köre:családnév, keresztnév, e-mail cím, irányítószám, születési év, legmagasabb iskolai végzettség.

A Hírlevélre történő feliratkozással felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy a friss-hirek.eu közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlataival.

A Hírlevél feliratkozáskor a rögzített, önkéntesen megadott személyes adatokat, a friss-hirek.eu az információs jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A Hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, a feliratkozáskor megadott adatokat a felhasználó önkéntesen adhatja meg, és a felhasználó teljes felelősséggel tartozik az önkéntesen megadott adatok pontosságáért és valódiságáért.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai határozzák meg.

A friss-hirek.eu a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése céljából. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

A friss-hirek.eu minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás típusonként (pl. nyereményjáték, hírlevél, eDM) külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ügyfélszolgálati email címen, vagy Orbán Zsolt 3529 Miskolc, Szilvás u. 28. postai címen vonható vissza.

A felhasználó személyes adatainak törlése a következő esetekben történik meg:

1, a felhasználó kérésére

2, ha kezelése jogellenes;

3, az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

4, ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. 

A kérésre történő törlés a kérelem beérkezésétől számított leghamarabb, de maximum 30 napon belül történik meg,

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.

Közösségi oldalon történő megosztások

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a friss-hirek.eu oldalain található közvetlen linkek kattintásával harmadik fél által üzemeltetett szolgáltatások keretein belül megossza másokkal az tartalmat (Facebook, Twitter, Google, stb.) Ezen megosztási lehetőségek igénybevételéhez a felhasználónak rendelkeznie kell az adott szolgáltatónál (Facebook, Google, Twitter, stb regisztrációval. Ez a szolgáltatás teljesen független a friss-hirek.eu-tól és annak kiadójától, emiatt az ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatos különböző hibákért a friss-hirek.eu semminemű felelősséget nem vállal.

 

Hozzászólási lehetőségek

Felhasználóknak lehetősége van a Szolgáltató bizonyos cikkeihez szöveges hozzászólásokat (Hozzászólás) fűzni, amelyek a többi felhasználó számára is láthatóvá válnak. Hogy melyik cikkekhez van lehetősége a felhasználóknak hozzászólni, azt a szolgáltató a cikk tartalmát tekintetbe véve, mérlegelés alapján, szabadon határozza meg.

A hozzászólások írására és megjelenítésére a friss-hirek.eu harmadik fél (például Facebook) által fejlesztett, üzemeltetett és fenntartott technikai megoldást használ (például Facebook Comment Plugin). A Facebook Comment Plugin (részletes információk itt: http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/comments/)

A friss-hirek.eu a hozzászólások működéséért, esetleges hibáiért, a hozzászólások elvárt megjelenéséért nem vállal semmilyen felelősséget.

A friss-hirek.eu saját rendelkezése, hogy mely tartalomhoz ad hozzászólás lehetőségét, és egyes tartalmakból szubjektív mérlegelés alapján utólag kikapcsolja a hozzászólásokat lehetővé tevő modult, plugint, ezzel eltávolítja a korábban megjelent valamennyi hozzászólást, és megvonja a további hozzászólási lehetőségeket.

A friss-hirek.eu a hozzászólásokat a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat alapján szúrópróbaszerűen ellenőrzi és moderálja. A moderálás a Facebook Comment Plugin által biztosított lehetőségek szerint történik, azaz a moderátoroknak nincs lehetősége a hozzászólások törlésére, csupán a hozzászólások friss-hirek.eu oldalain történő megjelenését tudják korlátozni.  A korlátozás eredményeképpen a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzatba ütköző hozzászólások csak a hozzászólást tevő felhasználó Facebook ismerősei számára lesz látható, a friss-hirek.eu többi felhasználója számára nem fog megjelenni a friss-hirek.eu keretén belül. A jelen felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat rendelkezéseit súlyosan és/vagy ismétlődően megszegő felhasználói magatartás esetén a moderátorok az adott felhasználó valamennyi, a friss-hirek.eu keretén belül közzétett hozzászólásának megjelenését korlátozhatják ugyanilyen módon.

A hozzászólások során tilos közzétenni, illetve más felhasználókat a következők közzétételére buzdítani:

A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a szerkesztőségi moderátorok tájékoztatás nélkül eltávolíthatják a kérdéses tartalmakat, valamint korlátozhatják, a szabályokat megsértő felhasználó hozzászólási jogát a friss-hirek.eu és hozzá kapcsolódó oldalakon. A hozzászólás eltávolítása azt jelenti, hogy annak eredményeképpen a kommente(ke)t csak az adott Felhasználó Facebook ismerősei láthatják. A hozzászólások végleges törlése a Facebook szolgáltatójától kérhető. 
A moderátornak egyéni döntési lehetősége van a szabályt sértő felhasználó további hozzászólásainak letiltásához, illetve végleges kitiltásához.

A hozzászóló teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy az általa közzétett hozzászólás tartalma nem ütközik jogszabályba.

Szavazás

A friss-hirek.eu oldalain történő felhasználói véleménynyilvánítás semmilyen jogi kötöttséget nem eredményez, a friss-hirek.eu ezen véleménynyilvánításokat kizárólag statisztikai adatok képzésére használhatja, mely adatok a Szolgáltatás keretein belül, egy automatizmus segítségével, összesítve érhetőek el. A szavazás eredménye nem tükrözi a szerkesztőség vagy a szolgáltató véleményét.

 

Felelősség kizárása

A friss-hirek.eu oldalain megjelent hirdetések tartalmáért a a friss-hirek.eu kiadója semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei, ügyfélszolgálata

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhető tájékoztatás.

Az adatai törlését, adataival kapcsolatos információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:

Név: Orbán Zsolt / friss-hirek.eu

Székhely: Miskolc

Telefon: +36 20 453-4055+36 20 453-4055

Ügyfélszolgálati e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adószám: 66365705-2-25

Az adatkezelés nyilvántartási száma: Bejelentés folyamatban

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36-1-3911400+36-1-3911400, www.naih.hu).

 

Nézze meg ezt is

Videók

Kihagyhatatlanok...videó hírek és népszerű videók

 

 

További híreink

Friss hírek a Facebookon

 

Gyermekvilág

News

Magyarország egyik legmodernebb bölcsödéjét adták át Erzsébetvárosban

Városligeti Bölcsőde, melyet Novák Katalin, az EMMI Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkára és Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere adott át október másodikán.

részletek...

Városaink

News
Videó megtekintése

Budapest éjjel

 

Napi gondolat

Padre Alberto Hurtado:

„Az nagyon jó, ha valaki nem tesz rosszat. Az viszont nagyon rossz, ha nem tesz jót.”